Медицински туризъм
MasterCard Maestro VISA V Pay
MasterCard

VISA
BG Medical Tourism - профил във Facebook
Здравни консултации
Увеличаване на устни
Увеличаване на устни

Изключително модерен начин за увеличаване на устни чрез имплантиране на мастна тъкан.

подробна информация »
Лого на хотела

УМБАЛ ''Свети Георги'' ЕАД- Пловдив, КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
Началник клиника - Доц. д-р Стефан Горанов, дм
Висшето си образование по медицина завършва през 1973г.
От 1976г. след конкурс е избран за асистент към II-ра Вътрешна клиника на ВМИ-Пловдив. Защитава дисертация през 1990г. и получава научната степен „Кандидат на медицинските науки".
От 1996г. е хабилитиран с научното звание „Доцент" към клиниката по хематология, а от 2001г. е неин ръководител.
Доц. Д-р Ст. Горанов има 4 специалности по медицина: „Вътрешни болести", „Нефрология", „Клинична хематология" и „Клинична онкология"

Структура
През 1968г. в III-та Вътрешна клиника към ВМИ - Пловдив се създава сектор по хематология с 18 легла за лечение на болни със заболявания на кръвта и кръвотворните органи. От 1989г. секторът е преструктуриран като самостоятелна клиника с 35 легла, а от 2007г. е с 40 легла.

Дейност Клиниката по хематология извършва 3 основни комплексни медицински дейности: диагностично- лечебна, учебно-преподавателска и научна. Тя е структурирана от клиничен стационар, сектор за лечение на хипо- и аплазийни състояния, приемно-консултативен кабинет и дневен стационар. Клиниката е единственото университетско звено за високоспециализирана диагностична, лечебна и консултативна дейност по клинична хематология, което обслужва населението на Южна България.
Клиниката е утвърден и общопризнат център за специализация по Вътрешни болести, Клиника хематология и Обща медицина.
В клиниката работят висококвалифицирани висши медицински кадри.
Основните научни направления на климатичния колектив са: - Епидемология на острите левкимии, малигнените лимфоми и мултипления миелом; - Проучвания върху бъбречните поражения и костната болест при мултиплен миелом; - Прогностични модели при хроничната лимфоцитна левкемия, неходжикиновите лимфоми и мулти-пления миелом; - Генетични и молекулярно-генетични проучвания при хроничната миелоидна левкемия, острите левкемии и миелодисплазийните синдроми.
Клиниката е утвърден център за международни клинични проучвания с отлични отзиви от междунарония одит.
От 2005г. в град Пловдив под патронажа клиниката по хематология се организират през 2 години националните конференции по клинична хематология.

Телефон: 032/ 602 596

 

Контакти:

България
4002, Пловдив, Бул. ''Пещерско шосе'' 66
Тел.: +359 32 602 596
E-mail: nihosp-Pd@evrocom.net
www.unihosp.com
Bg Medical Tourism
е член на:
logo line
Bgmedical Tourism e член на асоцияцията по Български Медицински ТуризъмBgmedical Tourism e член на Българската туристическа камара